Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Hôm qua, 22-5, tại Hà Nội, Quốc hội (QH) khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba. Đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.